štvrtok 25. novembra 2010

Oblasti a práca v nich

Po dlhom rozmýšľaní a hľadaní vhodných spôsobov práce s dorastom a mládežou v BAS ECAV ma náš Boh priviedol k jednému veršu, napísanému v Jánovi 6,40: "Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň." Uvedomil som si, že v prvom rade musia ľudia "vidieť" Syna. Trošku som sa špŕtal v originálnom texte a slovo vidieť (θεωρων) znamená: pozorovať, zvažovať, vnímať, rozlíšiť, presvedčiť sa... A to je to prvé, čo musíme priniesť - možnosť "vidieť" Syna, vnímať Ježiša Krista, presvedčiť sa o živote s Ním. Mladí ľudia dnes nemajú veľa možností vidieť Ježiša Krista, nehovoriac o tom, že Ho ani veľmi nechcú vidieť. Ale som presvedčený o tom, že spoznať Ježiša Krista je to najkrajšie a zároveň najdôležitejšie, čo môže človeka v živote stretnúť a ľudská ľahostajnosť je len výsledkom veľmi kvalitnej satanovej práce. V 1.liste Jána je to napísane úplne jasne a jednoducho: "Ten, kto má Syna, má život." Vytvorme mladým ľuďom možnosť vidieť Ježiša Krista, počuť o Ňom, vnímať život s Ním. To je hlavný cieľ mojej práce s dorastom a mládežou.
Za týmto cieľom som sa rozhodol rozdeliť seniorát do niekoľkých oblastí (ako vidno na mape). V rámci týchto oblastí by som chcel začať pravidelné stretnutia dorastu a mládeže (vízia do budúcna je 1 krát za mesiac v každej oblasti). Podobná práca už nejakú dobu funguje v okolí Myjavy a Púchova. Ide o jednovečerné akcie, ktorých cieľom je (ako som spomínal vyššie) ukazovať mladým ľuďom na Ježiša Krista, ale tiež motivovať mládežníkov do miestnej práce s dorastom a do aktívneho života s Ježišom Kristom. Momontálne hľadám vhodný názov pre tieto stretnutia a tiež si tvorím predstavu o tom, ako by mali tieto stretnutia vyzerať. V rámci podkarpatskej oblasti mám už dohodnuté stretnutie s farármi z týchto zborov a tiež zástupcami mládeží (ktorí ešte existujú). Verím, že Boh požehná tieto plány a že sa bude svojim Duchom dotýkať a premieňať srdcia mladých ľudí v našom senioráte.
"Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine." Iz 43,18-19

1 komentár:

  1. Toto je skvelý nápad! Keď budeš niečo riešiť pre "našu oblasť", učite mi daj vedieť! ;)
    Nemám čas, ale vôľu áno, a to stačí... ;)
    Nech ťa Pán Boh vedie!

    OdpovedaťOdstrániť