pondelok 22. novembra 2010

Oficiálny štart

Od 15.novembra 2010 som oficiálnym zamestnancom SEM. Po neustálych naťahovačkách s úradom práce sa konečne podarilo všetko vybaviť a ja môžem byť zamestnancom SEM na plný úväzok. Pracovnú zmluvu mám teraz na dobu určitú, na najbližších 9 mesiacov. Počas tejto doby bude SEM dostávať príspevok z úradu práce na moju mzdu. Nie je to veľký príspevok, ale na začiatok stačí. Počas nasledujúcich 9 mesiacov bude mojou ďalšou úlohou získavanie financií - to znamená oslovovanie ľudí pre pravidelnú mesačnú finančnú podporu mojej práce. Za týmto účelom som absolvoval už nejaké školiace rozhovory a tiež mám doma materiál detskej misie o tom, ako si budovať tím podporovateľov. To najdôležitejšie je (aj pre mňa samého) si uvedomiť, že chcem ľudí volať do podpory práce s dorastom a mládežou v ECAV na Slovensku, teda do istej formy služby pre túto oblasť. Preto chcem oslovovať ľudí, ktorým na tom záleží a ktorí ma nebudú podporovať len pre to, že som ich oslovil, ale ktorým mladí ľudia v evanjelickej cirkvi ležia na srdci. Preto sa modlime za týchto ľudí, aby ich do záväzku podporovať túto službu oslovoval v prvom rade Duch Svätý.
"Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte, lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta, a váš Otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané." Lukáš 12,29-31

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára