pondelok 8. novembra 2010

Piešťany

Prišiel som neskoro, blúdil som totiž po zákutiach tohto inak veľmi sympatického mesta :). Ale keď som prišiel, zaliala ma radosť. Je nádherné vidieť spoločenstvo mladých kresťanov, v podstate jedno zo štyroch až piatich v senioráte, ktoré sa pravidelne stretáva. Ešte som si len sadol a bolo mi jasné, že v ich strede je Pán Ježiš Kristus. V podstate som viac ani nepotreboval! (Aj keď ten čaj, čo som dostal stál za to:). Je úžasné, že v Piešťanoch zostalo dosť starších mládežníkov, ktorí môžu dnes ťahať tých mladších. Bol som veľmi rád, keď prišiel na stretnutie mládeže aj pán farár Braňo Dolinský. To, že v Piešťanoch je veľký potenciál pre celý seniorát som vedel už dávno, ale po tejto mládeži viem, že sú tu ľudia ochotní tento potenciál skutočne využiť a priniesť niečo konkrétne aj do seniorátnej práce. Jedeného z nich, Mira Kašu, by som veľmi rád zapojil do seniorátneho tímu, aby bol priamym spolupracovníkom v Piešťanoch a okolí. A tak celú piešťanskú mládež držme na modlitbách, modlime sa aj za Mira, aby mohol duchovne rásť a stále viac počuť Božie volanie a byť mu poslušný.

1 komentár: