piatok 1. apríla 2011

INSIDE Víkend 1

Wooou... nádhera! Asi tak by som krátko zhodnotil posledný víkend, ktorý sme strávili v Častej, stredisku Detskej Misie - Prameň. Bola to naozaj sila cítiť Božiu lásku a prítomnosť vo všetkom čo sme robili. Bolo mi od začiatku jasné, že Boh je niekoľko krokov predo mnou a že veci, ktoré robím už dávno pripravil! A tak začal aj tento víkend. Hneď od prvej chvíle sa mi nezdalo, akí sú všetci disciplinovaní, poslušní, pokojní... na tínedžerov je to nezvyk :) ale úplne ma to dostalo až v sobotu, keď v tímoch všetci naozaj sústredene súťažili a bojovali a po obede bez sťažností zvládli aj veľkú hru v lese :) Boh ten víkend jednoducho pripravil, čo bolo jasné aj v sobotu večer, keď všetci potichu a sústredene počúvali príbeh o emauských učeníkoch a o tom, ako aj keď bol Ježiš s nimi, im sa zdalo, že je mŕtvy. No nie je to tak často aj dnes? On kráča vedľa nás a nám sa zdá, že tu vôbec, ale vôbec nie je. Verím, že mnohí dorastenci boli dotknutí Božím slovom, s mnohými som sa rozprával a viem, že rozhodne vo svojom živote chcú riešiť Pána Ježiša Krista. Tiež viem, že to chce ešte veľa práce a tiež veľa modlitieb za srdcia týchto mladých ľudí. A do tohto modlitebného zápasu vás všetkých pozývam.
Ako už každý rok, aj tento rok sa v nedeľu nikomu nejako nechcelo ísť domov, ale verím, že to podstatné - Pána Ježiša Krista, si odniesli so sebou vo svojich srdciach. Tak sa modlime, aby Duch Svätý konal aj naďalej svoje dielo a aby aj v cirkevných zboroch, kam sa títo ľudia vrátia, mohli nájsť skutočné spoločenstvo kresťanov. 
"...aby Kristus prebýval vierou v ich srdciach, a oni, zakorenení a založení v láske, aby mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby sa dali naplniť celou Božou plnosťou." Efezským 3,17-19

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára