utorok 26. apríla 2011

INSIDE Víkend 2

Znovu nádherný víkend plný zážitkov, dobrodružstiev, hier, ale aj spoločenstva medzi sebou a aj s našim úžasným nebeským Otcom. Asi najväčšia víkendovka, akú som kedy zažil - v počte ľudí, ktorý nakoniec zostal veľmi tesne pod hranicou 100 ľudí. Bol to na organizáciu veľmi náročný víkend, ale vďaka veľmi zodpovednému tímu vedúcich a farárov a tiež vďaka Božej ruke, ktorá nad nami držala stráž, sa nám všetko podarilo úspešne zvládnuť.
Vytvorili sme 12 tímov, v ktorých dorastenci v sobotu súťažili. Víťazom sa nakoniec stal tím konfirmandov z Trnavy, ktorí vyhrali vzácny pohár - zaváraninový, plný zaváraných broskýň. Vďaka Pánu Bohu aj počasie bolo veľmi dobré. Víkend bol veľmi požehnaný aj po duchovnej stránke. Som presvedčený, že sa nám na večerných témach a tiež ranných stíšeniach podarilo prinútiť dorastencov rozmýšľať nad tým, ako je to s Pánom Ježišom Kristom v ich životoch a kým pre nich On sám je. Som veľmi rád aj mnohým hlbokým duchovným rozhovorom a spoločným modlitbám s dorastencami. Verím, že mnohé srdcia boli dotknuté evanjeliom Ježiša Krista a že Duch Svätý tento víkend konal svoje dielo. Za to mu patrí veľká vďaka a chvála!
Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. 1.Korintským 15,57-58

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára