štvrtok 2. júna 2011

INISDE Kluby 05/2011

V máji 2011 sme zorganizovali 3 INSIDE Kluby - vo Veľkom Grobe, v Petržalke a v Modre. Témou všetkých klubov bola vernosť.
INSIDE Klub vo Veľkom Grobe, 7.5. o 16:00, sa niesol v znamení slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá v tých dňoch bojovala o poslednú šancu prebojovať sa do štvrťfinále. Aj na našej fanúšikovskej vernosti sme skúmali ako to so skutočnou vernosťou v našich životoch je - komu sme verní my a kto je verný nám. A vlastne: Komu sa dá dnes veriť? To bola anketová otázka úvodného videa. Hlavné slovo na klube mal domáci pán farár Palo Kollár.

Na INSIDE Klub v Petržalke prišlo v piatok 13.5. o 17:00 asi 70 ľudí z bratislavských cirkevných zborov ale tiež z Dunajskej Lužnej a Šamorína. Ako aj vo Veľkom Grobe, aj tu sme hrali súťažnú hru na húsenice vo vonkajších priestoroch zboru. Slovo na tomto klube mal Michal Kovár, mládežník z Brezovej pod Bradlom. Mišo má veľmi zaujímavý osobný životný príbeh a sám na svojom živote si vyskúšal platnosť biblického verša, ktorý sa stal hlavným mottom tohto klubu. Je to verš z 2.listu Timoteovi 2,13: Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť.

INSIDE Klub v Modre sa konal o týždeň neskôr, 21.5. o 16:00. Podobne ako na kluboch predtým aj tu sme po úvodných vonkajších hrách pustili hudobný videoklip piesne jednej anglickej kresťanskej kapely, v ktorom sa hovorí, že chceme pri Bohu stáť aj vtedy, keď je to ťažké a že sa Mu nechceme obrátiť chrbtom. Pieseň sa volá Movements. Po piesni nasledovalo osobné svedectvo, piesne a hlavné slovo, ktoré na tomto klube mala mládežníčka z Bratislavy, Karina Mičovská. Aj na tomto klube jasne znela myšlienka, že sa oplatí byť verný Bohu a tiež pozvanie do vzťahu s Pánom Ježišom Kristom založeného na viere a vernosti.

Na týchto troch kluboch sa zúčastnilo spolu 134 ľudí z 13tich cirkevných zborov bratislavského seniorátu. Tieto kluby uzavreli prvé dve etapy klubov, ktoré sme na prvý polrok roku 2011 plánovali. Najbližšie kluby chystáme až na jeseň - september/október 2011.
Som veľmi rád, že nám Boh dovolil uskutočniť plán klubov, ktorý sme na začiatku roku na 1. polrok stanovili. Som veľmi vďačný za Jeho požehnanie, ktoré sme mohli na jednotlivých kluboch cítiť a tiež hojnosť Jeho Svätého Ducha, cez ktorého sme mohli prežívať Božiu prítomnosť v našich srdciach. Verím, že aj touto službou sme mohli prispieť našim maličkým kúskom k budovaniu Božieho kráľovstva na zemi. Verím, že Boh nás povedie aj ďalej a že to, čo nás ešte čaká je väčšie ako to, čo je už za nami!
"Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie." Lukáš 9,62

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára