štvrtok 6. októbra 2011

Veľká Blava Vík 2011

Veľká Blava Vík je už tradičný víkend pre mládežníkov starších ako 17 rokov. Tento rok sa na Veľkej Blave stretlo 40 mladých ľudí z 10-tich zborov nášho seniorátu. Témou víkendovky bol slogan „S kým bankuješ?“ v zmysle Ježišovych slov o zhromažďovaní pokladov (zo 6.kapitoly Matúša). Hlavným hosťom a rečníkom bol riaditeľ SED Dom na polceste vo Veľkom Slavkove Stanko Gurka.
Víkend sme sa snažili čo naj-viac oddeliť od materiálnych vecí okolo nás - mobilov, notebookov,... Chceli sme sa čo najviac sústrediť na náš duchovný život a náš vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Som presvedčený, že sa to aj podarilo a v mnohých nás ešte dlho rezonovali slová ako: „predaj všetko čo máš“ alebo „kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“. Verím, že v mnohých z nás Boh konal svoje dielo a aj cez tento víkend nás uči, že Mu má všetko v našich životoch patriť a On má mať nad všetkým vládu a hlavné slovo.
Počas víkendu sme mali tiež dva semináre. Prvý o Kráľovstve Božom, o tom, čo to je a kde to je. Tento seminár pripravil môj starký - Jozef  Grexa. Druhý seminár pripravil Janko Hevera, pracovník EVS, ako svoj životný príbeh.
Víkend sme ukončili v nedeľu spoločnými Službami Božími a Večerou Pánovou.
Matúš 6,19-21: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára