štvrtok 8. decembra 2011

INSIDE má 1 rok

Som nesmierne vďačný Pánu Bohu za rok, ktorý je za nami, bol to prvý rok projektu INSIDE. Na desiatich kluboch sa zúčastnilo spolu skoro 400 mladých ľudí, na 4 víkendoch viac ako 200 dorastencov, na INSIDE Games asi 180 športovcov, ale to podstatné je, že na všetkých týchto akciách bolo jasne cítiť Božiu prítomnosť a keď dnes hľadím na mnohých dorastencov zo seniorátu, viem, že sú duchovne oveľa ďalej než na začiatku roka. A to je dielo Ducha Svätého. Je pre mňa obrovskou cťou, že sa priznáva k mojej práci. Som tiež veľmi vďačný aj za všetkých vás, ktorí pri mne v mojej službe stojíte. Ďakujem.
Čaká nás ďalší rok a potenciál práce s dorastom a mládežou v bratislavskom senioráte ECAV je obrovský. Veľmi potrebujeme modlitby za cirkev, zbory, farárov ale aj mladých ľudí, ktorým sa venujeme. Boh ma v posledných dňoch učí niečo nové o viere a verím, že je to niečo, čo má byť vodítkom mojej služby pre rok 2012. A to, že naša viera má byť plná očakávania. Očakávania Jeho diela. Viera, ktorá skutočne verí, že Duch Svätý bude premieňať mŕtve kosti na živú armádu, že bude stratených mladých ľudí vyťahovať z tmy a dávať zmysel ich životu. Viera, že Boh je naozaj mocnejší, než ten zlý, ktorý je vo svete a že Jeho milosť je naozaj taká mocná, ako je vysoko nebo nad zemou.
A tak vás chcem povzbudiť do života viery, do modlitieb plných očakávania a radosti, že aj v tomto dnešnom prevrátenom svete máme neutíchajúcu pevnú nádej, že Boh koná svoje úžasné dielo tam, kde sa Jeho verní pokoria pred Jeho tvárou a s odhodlaním a odvahou „očakávajú zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša.“
"Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Ján 6,40"

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára