streda 31. októbra 2012

Pripraviť sa, pozor, štart!


"Aké boli INSIDE Games 2012? Položme si otázky: Bol to obyčajný deň? Boli to obyčajné fubalové/velejbalové/hokejbalové/vybíjanové zápasy? Bolo to len stretnutie ľudí ktorý chceli vyhrať? Na všetky otázky je odpoveď: ANI NÁHODOU!
Začalo sa registráciou, pokračovalo sa privítaním. Hrala šikovná kapela (Žiarovky) a počuli sme slovo na tému: Pripraviť sa, pozor, štart! (2Kr 5,17). A turnaje sa mohli začať! Po dlhom čase sa stretli mnohý kamaráti a mali ste možnosť zoznámiť sa s mnohými ďalšími. Skvelá atmosféra zlepšila náladu aj porazeným. Vďaka Bohu nám nepršalo aj keď sa chvílu zdalo že začne no Ocko vypočul naše modlitby a nedal nám "hada". Ja som si z Trnavy odniesla len samé pozitívne spomienky. Ocko sa o to úžasne postaral." (Anetka, 14, účastníčka INSIDE Games 2012)

Znovu deň, kedy sa nám podarilo športom prilákať a spojiť vyše 250 mladých ľudí, ktorí mohli zažiť prijatie lásku a hlavne počuť zvesť evanjelia Ježiša Krista. Pre mnohých to bola výzva odštartovať život s Pánom Ježišom, pre mnohých povzbudenie do behu. Verím, že aj tento deň slúžil na budovanie Božieho kráľovstva - na spásu mnohých a na slávu Jeho menu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára