pondelok 2. decembra 2013

INSIDE Stromčeky


„aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti“ sa modlil Pavol za zbor vo Filipách. Podobne sa modlil aj za iné zbory, iných kresťanov. Toto je aj našou modlitbou dnes. Tam, kde si aj dnes Pán Ježiš volá svojich učeníkov spomedzi tínedžerov v bratislavskom senioráte, tam chceme stáť a byť im oporou, viesť ich ďalej v duchovnom raste a v službe, do ktorej ich Pán Ježiš povolal a povoláva. To je cieľom pravidelných mesačných stretnutí. Na každom stretnutí chceme hľadať, čo má Pán Boh v pláne pre nás, chceme Ho chváliť spoločnými piesňami, spolu sa modliť a prihovárať za ľudí okolo nás. Chceme počúvať svedectvá o tom, čo Pán Boh koná v našich životoch, našich spoločenstvách. Chceme sa nechať napomínať, povzbudzovať a viesť Jeho Slovom. Na každom stretnutí sa tiež chceme učiť ako Mu byť viac podobnými, ako byť Jeho učeníkmi. Na týchto stretnutiach sa stretáva okolo 30 ľudí z rôznych zborov, ktorí chcú rásť a slúžiť tam, kde ich Boh postavil. Je to pre mňa dôkazom Božej milosti a Jeho diela medzi nami.

Viac informácií o INSIDE Stromčekoch: INSIDEStromceky.pdf

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára