streda 15. decembra 2010

Konferencia SEM 2010

Už len pár dní zostáva do KSEM 2010. Prípravy sú v plnom prúde a prihlasovanie na konferenciu je už uzavreté. Prihlásilo sa 132 ľudí, z čoho mám veľkú radosť. Téma konferencie je: „Aktivuj sa!“ čo v kontexte počítačovej terminológie znamená nabrať plnú hodnotu, funkčnosť. Presne k tomu chcem ľudí pozvať – aby ich život nabral plnú funkčnosť v Ježišovi Kristovi, aby žili aktívne svoj vzťah s Ním, nie len ako nejakú demoverziu s obmedzenou funkčnosťou, alebo funkčnosťou len na 30 dní. Rečníkmi na konferencii sú Slavo Slávik, Ľubomír Ďuračka, Stanko Gurka a Kajo Verčimák, celá téma je postavená na texte z listu Rímskym 12,1-2: „Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“
Prosím o vaše modlitby za konferenciu. Veľmi túžime po tom, aby sa mladá generácia v evanjelickej cirkvi prebudila a objavila skutočný život v Pánovi Ježišovi Kristovi. A vieme, že to nie je naše dielo, že to nie je ľudské dielo, ale Božie. Prosím prihovárajte sa za každú tému, seminár, rozhovor, pieseň. Nech môže zaviať aj v SEMe aj v ECAV nový vietor Ducha Svätého. (viac info o KSEM na www.sem.sk).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára