nedeľa 17. októbra 2010

Vízia mojej služby

Svet, v ktorom žijeme je svet zaujímavý, pestrý, plný príležitostí a možností, svet, v ktorom sa stále niečo deje, svet rýchly a aktuálny. Sme veľmi radi tam, kde to "žije". Stretol som už príliš veľa mladých ľudí, ktorí sa nechávajú unášať prúdom sveta a pritom im uniká ten skutočný život, život s Ježišom Kristom. Poznám veľa mladých ľudí, ktorí sú úplne spokojní so životom, ktorý žijú, myslia si, že im nič nechýba, že žijú naplno, ale pritom nevedia, že skutočný život je jedine v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je mojou túžbou svedčiť mladým ľuďom o tom, aký je náš Boh, aká je Jeho neohraničená a nekonečná láska, ktorou nás miluje, aký je ten skutočný život v Ňom. Verím, že Boh ma postavil na pôdu evanjelickej cirkvi, preto v nej chcem aj pracovať. Túžim priniesť skutočný život v Ježišovi Kristovi medzi mladých ľudí v cirkevných zboroch bratislavského seniorátu evanjelickej cirkvi na Slovensku. Verím, že Boh túži po srdciach týchto ľudí a preto túžim aj ja, aby Ho mohli spoznať. Chcem stáť s Jeho láskou, byť v pokore súčasťou Jeho diela a žiť to, k čomu ma povolal.
Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Ján 15,5

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára