utorok 5. marca 2013

INSIDE Tím Víkend


Spoločný modlitebný zápas, spoločné hľadanie Božej vôle, spoločný čas počúvania Božieho slova a rozhojňovania lásky medzi nami. Spoločný čas pri jedení, vstávaní (z postelí), lyžovaní, zábave, piesňach chvál. Spoločenstvo. Tím. INSIDE Tím.
Tím ľudí, ktorých Pán Boh povolal a stále volá na svoju žatvu, tím pracovníkov s mladými ľuďmi v ich okolí, ich zboroch... Tím, ktorý túži byť súčasťou tej Božej armády, ktorú vedie v boji sám Pán Ježiš. A tak sme sa znovu stretli. A bol to krásny čas v spoločenstve medzi sebou a s našim Pánom Ježišom.
31.1.-3.2.2013 v Iľanove. V nádhernom veľkom dome starých rodičov Evky Kováčovej, ktorý nás privítal úžasnou atmosférou liptovskej podhorskej dedinky. Ewinkini starí rodičia sa o nás starali ako o vlastné deti. Vyvárali nám najlepšie dobroty a nachystali na celý víkend úžasnú pohodu.
Štvrtok večer sme strávili zdieľaniu toho, ako sa kto má a čo prežíva. V piatok od rána sme boli na svahu v Závažnej Porube, čo je len cez kopec, čo znamenalo aj autom doslova prejsť cez kopec :). Strávili sme na svahu krásny deň, stretli sme tam aj mládežníkov z Liptovského Hrádku, ale aj bratov a sestry z Apoštolskej cirkvi, ktorí v tom čase boli práve v tomto stredisku na týždňovej lyžovačke.
Večer (a tiež aj v sobotu večer) sme mali spoločenstvo pri chválach a Božom slove. Slovom nám poslúžil Miloš Paštrnák, bývalý riaditeľ Campfestu a pracovník Mládeže pre Krista (MPK). Pripravil si výklad o rozsievačovi a štvorakej pôde (piatok) a o chodení vo svetle z 1. kapitoly 1. listu Jána (sobota).
V sobotu sme spoločne prechádzali jednotlivé spoločenstvá mládeže a dorastu v našom senioráte - ku každému z nich jeden zástupca rozprával o ich situácií, následne sme sa za to spoločne modlili. Zabralo nám to celý deň. Bol to skutočný zápas - nič jednoduché. Ale verím, že práve takéto nesenie bremien jeden druhého a spoločné modlitby sú cestou Božieho diela a požehnania.
V nedeľu sme boli spolu v kostole v Liptovskom Mikuláši a po obede, aj keď neradi, sme sa pobrali domov. Vďaka Bohu za celý víkend.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára