pondelok 2. decembra 2013

INSIDE Víkend pre služobníkov

Nakoľko práca s mládežou v Bratislavskom senioráte postupne rastie, vnímali sme ako veľmi dôležité usporiadať stretnutie pracovníkov - mladších aj starších, skúsenejších aj začínajúcich. Cieľom bolo zdieľať naše zápasy v cirkevných zboroch, na mládežiach, na dorastoch a modliť sa spoločne a za seba navzájom. Pán Boh nám ukázal na text z 1. knihy kroník, kde Dávid s Božou pomocou porazil filištíncov a povedal, že „Boh prelomil šíky nepriateľa ako keď voda prelomí hrádzu.“ A tak sme skúmali čo sú tie naše hrádze - či už v osobnom živote, alebo v službe a spoločne sme ich modlitbami rozoberali kameň po kameni. Tento víkend bol vskutku jedným bojovým poľom, kde sme modlitbou ako Božia armáda bojovali takmer neprestajne a verím, že Pán Boh naozaj hýbe s tými duchovnými hrádzami a že vo viere môžeme očakávať Jeho dielo - ako keď sa pretrhne hrádza a privalí sa veľká voda - veríme, že živá voda Ducha Svätého.
Som Pánu Bohu veľmi vďačný za to, že si do služby volá stále viac mladých ľudí. Treba sa za nich modliť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára