utorok 14. februára 2012

INSIDE Tím Víkend

V dňoch 2.-5. februára 2012 strávili pracovníci s dorastom a mládežou v bratislavskom senioráte vzácne chvíle na spoločnej víkendovke v Batizovciach. Naším cieľom bolo utužiť vzťahy a pripraviť niekoľko spoločných akcií pre mladých v rámci projektu INSIDE do júla 2012. Jožko prišiel s týmto nápadom už dávnejšie, pretože je zjavné, že ak chceme túto službu v senioráte robiť efektívne a do hĺbky, potrebujeme sa poznať a modliť sa spolu. Tím musí držať spolu, musí sa vedieť podporiť, napomenúť v láske a cítiť spoločnú zodpovednosť.
Hoci slúžime na mnohých spoločných stretnutiach pre mladých, pochádzame z rôznych cirkevných zborov, a preto nemáme veľa príležitostí sa v pokoji rozprávať, zdieľať svoje starosti a hľadať spoločne spôsoby, ako čo najefektívnejšie prinášať evanjelium. Často nevieme, kto patrí do tímu pre jednotlivé oblasti, v ktorých prebiehajú INSIDE kluby a víkendovky. Tu sme mali príležitosť sa spoznať a preberať to, čo vnímame ako potreby v našich spoločenstvách a potreby teenagerov v našom okolí.
Niekoľko hodín sme premýšľali o športových hrách INSIDE games, ktoré budú aj tento rok v júni 2012. Veľmi sa na ne tešíme a ja osobne verím, že budú skvelým časom pre všetkých- aj pre tých, čo to budú mať viac ako „služobku“. Hlavne sa ale chceme opäť spoľahnúť na Pána Boha, aby sa postaral o to, na čo naše sily a schopnosti nestačia a oslovoval evanjeliom všetkých konfirmandov, dorastencov a mládežníkov, ktorí prídu súťažiť.
Počas najstudenšieho víkendu tejto zimy (lebo veď prečo by sme si vybrali iný, my, ľudia z južných krajov...) sme sa hrdinsky pustili aj do lyžovania a snowboardovania na tatranských svahoch. Veruže nám občas omrzli mihalnice a takmer i úsmev. Kritické to bolo najmä vtedy, keď sme zistili, že nám nejde naštartovať náš dieselový tátoš, ktorému zjavne tých nočných -30°C nespravilo dobre. Mali ste však vidieť ten frmol, ktorý nastal, keď sme tento nemilý fakt oznámili batizovským mládežníkom. Mozgové závity pretáčali všetky mená, ktoré by boli schopné pomôcť, mobily zvonili a myslím, že celé okolie vedelo, že bratislavčanom zamrzol palivový filter a zháňajú garáž. Napokon však situáciu vyriešil pán farár Matis, ktorý kvôli nám takmer nemohol spať a v nedeľu ráno pred službami Božími dobehol do zborového domu so starým elektrickým ohrievačom. Naši chlapci- technici ho nainštalovali do motora (ešte že bol ten ohrievač taký malý!) a o necelú hodinku motor naskočil a priadol ako mačiatko. Pán Boh sa o nás skvelo postaral!
Pán Boh nám však ukázal oveľa viac, než sme čakali. Ukázal nám, že mladí ľudia potrebujú akcie, ktoré ich nadchnú a zábavu, ktorá ich pritiahne, avšak pre vybudovanie úprimného vzťahu s Ježišom Kristom to nestačí. Potrebujú vzory vo viere, na ktorých budú vidieť duchovné zápasy, zlyhania, víťazstvá a zmeny, ktoré sa dejú z moci Ducha Svätého. Strávili sme veľa času v modlitbách a v zápase o to, aby sme mohli byť vzormi, ktoré budú inšpiráciou a nebudú sa báť otvorene hovoriť o svojej viere a duchovnom živote. Myslím, že hovorím za všetkých, keď vyjadrím túžbu žiť s Bohom a hovoriť o Ňom tak, aby ľudia okolo mňa Ho sami chceli spoznať viac než čokoľvek iné. Nech nám Pán Boh celý tento rok pomáha nerobiť „akcie pre akcie“, ale s odvahou a v pokání svedčiť o živom Kristovi.
Ria Őlvecká

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára