pondelok 8. novembra 2010

Horné Zelenice

Tento piatok sa mi opäť podarilo ísť na návštevu do dvoch cirkevných zborov. Vďaka Bohu za tú milosť... Znovu mi jasne ukazoval o čo tu vlastne celé ide – o srdce každého jedného človeka, o nič viac ani nič menej. Sediac s pani farárkou Lenkou Sedláčkovou a rozprávajúc o zbore, senioráte, plánoch a nápadoch, prišli postupne dvaja konfirmandi – Juraj a Dominika (tretia Lenka dnes neprišla). Ako vždy, bol to zážitok – rozprávať s nimi a aspoň trošku nazerať do ich mladých sŕdc. A Boh mi znovu a jasne hovoril: pozri, o týchto ľudí ide, o ich srdcia, o ich spasenie! A keď viem, ako veľmi ich nekonečný Boh vesmíru miluje a ako túži po ich životoch, chcem dať ten svoj, aby si ho mohol akokoľvek použiť vo svojom pláne s nimi. Ďakujem Bohu za Barborku, dnes má už 15, no ja si ju pamätám ešte ako dieťatko v zbore v Trnave. A je stále verná Pánu Bohu a v zbore v Zeleniciach z času na čas slúži spevom – dostala od Boha krásny hlas. Teším sa, že ju môžem zapojiť do nášej vznikajúcej kapely v Trnave, ktorá verím bude môcť časom slúžiť v celom senioráte. Vďaka Bohu za jej ochotné a slúžiace srdce. Bolo pre mňa veľmi vzácne rozprávať s pani farárkou Lenkou o práci s mládežou a znovu sme spolu prišli k tomu, že popri všetkom musíme hľadať vedúcich pracovníkov s mládežou a dorastom, ich motivovať, vzdelávať a zapájať do práce. Modlime sa takého pracovníka aj pre zbor v Horných Zeleniciach.
„Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.“ Matúš 9,37-38

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára